FTABB.sk

pripravuje sa...
Výhody plynúce z externe vedeného účtovníctva
Výhody externého účtovníka

Viete o tom, že §5 zákona o účtovníctve Vám umožňuje poveriť vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu? Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre vedenie účtovníctva spoločnosťou FT&A? V krátkosti uvádzame pár výhod:

 • - ponúkame Vám profesionálne vedené účtovníctvo
 • - naše 8 ročné skúsenosti slúžia vo Váš prospech
 • - pravidelne sledujeme legislatívu v oblasti účtovníctva a daní
 • - zúčastňujeme sa školení a odborných seminárov (ušetríte náklady súvisiace so zabezpečovaním školenia nového zamestnanca, náklady na pravidelné školenia, nákup odbornej literatúry, atď.)
 • - pri spolupráci s nami Vám nevznikajú dodatočné náklady na zriadenie pracovného miesta a jeho technické zabezpečenie (ušetríte náklady súvisiace s obstaraním kancelárskeho nábytku, počítača, tlačiarne, účtovníckeho softvéru a jeho aktualizácií, údržbou kancelárie a výpočtovej techniky, atď.)
 • - nehrozí Vám absencia zamestnanca v dôsledku práceneschopnosti, dovoleniek a pod. (za nikoho nemusíte hradiť sociálne a zdravotné poistenie)
 • - vyhnete sa riziku fluktuácie zamestnancov (nevznikajú Vám ďalšie náklady spojené s hľadaním vhodného zamestnanca, organizovaním pohovorov a školením nových zamestnancov)
 • - vyhnete sa riziku nedostatočného pracovného využitia zamestnanca (je možné, že náklady na zriadenie pracovného miesta, mzda a odvody budú vyššie ako hodnota práce, ktorú by účtovník alebo mzdár vyprodukoval)
 • - zodpovedáme za kvalitu a správnosť (jeden z hlavných rozdielov medzi interným účtovníkom a externou firmou je napr. v zodpovednosti za prípadnú škodu)
 • - máme za sebou daňové kontroly s vynikajúcimi výsledkami
 • - v neposlednom rade sme flexibilná a diskrétna spoločnosť

Viete o tom, že §5 zákona o účtovníctve Vám umožňuje poveriť vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu?

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre vedenie účtovníctva spoločnosťou FT&A?


čítať viac...

Naši klienti

 • Cool mania
  E-shop jednoducho cool darčeky.
 • Advanced VFX
  Výroba reklamných spotov a banerov, grafické práce.
 • Pigis
  Palacinkáreň.
 • eFeel
  Cit pre budúcnosť.
 • Positovo café
  Kaviareň.
 • Štiavničky-Sauna
  Saunový svet.
 • Europa Glass
  Opracovanie plochého skla atď.
 • Security OB
  Detektívna a strážna služba.
 • EUROPA GATE
  Správa firiem a ich majetku.
 • AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
  Advokátska a právna kancelária.
 • DUER s.r.o.
  Nákladná cestná doprava.
Copyright © 2012 ftabb.sk | Všetky práva vyhradené.