FTABB.sk

pripravuje sa...
Jednoduché účtovníctvo
Výhody externého účtovníka

Správne a riadne vedené jednoduché účtovníctvo Vám poskytuje spoľahlivé informácie o Vašich podnikateľských aktivitách a dáva Vám šancu na správny rozvoj. Pokiaľ účtovnú a daňovú problematiku neovládate, alebo pravidelne nesledujete, mohli by ste niečo zanedbať a neskoršie postihy zo strany správcu dane by boli značne vyššie ako náklady na externého účtovníka.

Preto neváhajte, obráťte sa na nás!

Ponúkame Vám komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva v zmysle platných zákonov, ktoré zahŕňa:

 • - Spracovanie účtovných dokladov a posúdenie ich oprávnenosti z účtovného a daňového hľadiska.
 • - Vedenie účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy – pokladničná kniha, evidencia majetku, a iné).
 • - Vypracovanie knihy jázd podľa podkladov.
 • - Spracovanie podkladov pre daňové priznanie vrátane príloh.
 • - Spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta.
 • - Spracovanie ročnej účtovnej závierky.
 • - Kontrola správnosti, príprava účtovníctva k daňovej kontrole.

Ako bude prebiehať naša spolupráca?

 1. V dohodnutom termíne si vyzdvihneme účtovné doklady.
 2. Roztriedime, posúdime, zoradíme a zaúčtujeme príslušné účtovné doklady.
 3. Po ukončení Vás budeme informovať o výsledku, príp. Vám spracujeme mesačné prehľady podľa požiadavky.
 4. Doručíme Vám požadované výstupy spolu s účtovnými dokladmi.
 5. Priznania na daňový úrad odošleme v zákonom stanovenej lehote.

Aké máte možnosti pri platbe za spracovanie jednoduchého účtovníctva spoločnosťou FT&A?

Ako náš klient máte možnosť určiť si nasledovný spôsob platby:

 • a) Pevná paušálna cena (mesačne, štvrťročne, ročne).
 • b) Cena za každú účtovnú položku (pod účtovnou položkou sa rozumie, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka výpisu z bankového účtu.)

Nezáväznú bezplatnú kalkuláciu spracovania Vášho jednoduchého účtovníctva si môžete » objednať teraz «

Viete o tom, že §5 zákona o účtovníctve Vám umožňuje poveriť vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu?

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre vedenie účtovníctva spoločnosťou FT&A?


čítať viac...

Naši klienti

 • Cool mania
  E-shop jednoducho cool darčeky.
 • Advanced VFX
  Výroba reklamných spotov a banerov, grafické práce.
 • Pigis
  Palacinkáreň.
 • eFeel
  Cit pre budúcnosť.
 • Positovo café
  Kaviareň.
 • Štiavničky-Sauna
  Saunový svet.
 • Europa Glass
  Opracovanie plochého skla atď.
 • Security OB
  Detektívna a strážna služba.
 • EUROPA GATE
  Správa firiem a ich majetku.
 • AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
  Advokátska a právna kancelária.
 • DUER s.r.o.
  Nákladná cestná doprava.
Copyright © 2012 ftabb.sk | Všetky práva vyhradené.